Thông báo: Đặt hẹn & tư vấn tại hệ thống phòng khám Diamond. Xem ngay!

Đội ngũ bác sĩ

- B.s Cao Thị Kim Chi – Trưởng Phòng khám – Bác sĩ Bệnh viện Từ Dũ.

- B.s Chuyên khoa II, Trần Ngọc Hải – Trưởng khoa Trưởng phòng Kế hoạch Tổng hợp Bệnh viện Phụ sản Từ Dũ.

- B.s Chuyên khoa II, Đỗ Thị Lệ Chi – Phó Trưởng khoa và Tham mưu BGĐ Bệnh viện Từ Dũ.

- B.s Chuyên khoa II, Bùi Đỗ Hiếu – Phó Trưởng khoa Bệnh viện Từ Dũ.

- B.s Chuyên khoa II, Nguyễn Kim Hoa – Phó Trưởng khoa Bệnh viện Từ Dũ.

- B.s Chuyên khoa II, Nguyễn Kim Hoàng – Phó Trưởng khoa Bệnh viện Từ Dũ.

- B.s Chuyên khoa II, Lê Minh Nguyệt – Bác sĩ, cán bộ giảng bộ môn Sản Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch.

Tư vấn & đặt hẹn.

Đặt lịch hẹn
Mã xác nhận:
Đặt hẹn khuyến mãi