fbpx

Tag: <span>khautrang</span>

Home / khautrang
BỘ Y TẾ HƯỚNG DẪN CÁCH LỰA CHỌN KHẨU TRANG PHÒNG DỊCH COVID-19
Bài viết

BỘ Y TẾ HƯỚNG DẪN CÁCH LỰA CHỌN KHẨU TRANG PHÒNG DỊCH COVID-19

Các chuyên gia y tế cho rằng, con đường lây truyền từ người sang người của COVID -19 là thông qua các giọt bắn hô hấp tiếp xúc gần. Bất kỳ ai tiếp xúc gần (trong vòng 1 mét) với người có triệu chứng hô hấp đều có nguy cơ nhiễm bệnh. Đeo khẩu trang...