fbpx

TỪ 23/04 TPHCM NỚI LỎNG CÁCH LY XÃ HỘI

Cuộc họp Thường trực Chính phủ về công tác phòng chống dịch bệnh vào chiều 22/04/2020 do Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì đã có kết luận mới về việc cách ly xã hội.

Dựa vào tình hình diễn biến dịch bệnh có chiều hướng tích cực, tham khảo dự báo, phân tích đề xuất của các chuyên gia, các nhà khoa học. Ban Chỉ đạo Quốc gia đề xuất cụ thể như sau: 

“Nhóm nguy cơ cao là các địa phương còn ca mắc tại cộng đồng trong vòng 14 ngày; nhóm có nguy cơ là các địa phương có ca mắc tại cộng đồng trong khoảng thời gian từ 15 đến 28 ngày; nhóm nguy cơ thấp là các địa phương trên 28 ngày không ghi nhận ca mắc tại cộng đồng.

Tổng hợp các tiêu chí và phân tích tổng thể về dịch tễ học, Ban Chỉ đạo đề xuất danh sách các địa phương thuộc các nhóm sau: Nhóm nguy cơ cao có Hà Nội; nhóm nguy cơ gồm: Thành phố Hồ Chí Minh, Bắc Ninh, Hà Giang; nhóm nguy cơ thấp là 59 địa phương còn lại.”

Kết luận cuộc họp, Thủ tướng cơ bản nhất trí với đề xuất của Ban Chỉ đạo Quốc gia.  Theo Thủ tướng:  “vui mừng nhưng cảnh giác”, chấp nhận tình trạng sống trong trạng thái có dịch, chuyển sang giai đoạn chống dịch dài hơi hơn, căn cơ hơn cùng với phát triển kinh tế-xã hội. 

Vơi kết luận này, TPHCM thuộc nhóm nguy cơ, sẽ được nới lỏng cách ly xã hội từ ngày 23/04/2020. Các ngành nghề, lĩnh vực kinh doanh được hoạt động trở lại sẽ được Chủ tịch UBND Thành phố  thông báo cụ thể.

Người dân nên thường xuyên theo dõi, cập nhật chỉ thị của Chính phủ, chính quyền địa phương.