Điều khoản sử dụng

1. Chính sách bảo mật

Vui lòng xem lại chính sách bảo mật của chúng tôi, là một phần của Điều khoản sử dụng này và mô tả cách chúng tôi xử lý bất kỳ thông tin nhận dạng cá nhân nào về người dùng trang web bằng cách truy cập, duyệt hoặc sử dụng trang web, bạn đồng ý rõ ràng với việc thu thập, sử dụng, lưu trữ, xử lý và tiết lộ thông tin của bạn, bao gồm cả thông tin nhận dạng cá nhân, như được mô tả trong chính sách quyền riêng tư của chúng tôi.

2. Đăng ký Website

Bạn có thể đăng ký một tài khoản trên trang web để trở thành “Thành viên của Website”. Trở thành người nội bộ của Website có thể cung cấp cho bạn quyền truy cập vào nội dung độc quyền và khả năng đăng ký các chủ đề yêu thích của bạn. Nếu bạn đăng ký tài khoản Website Insider (“Tài khoản”), bạn phải cung cấp cho chúng tôi thông tin hiện tại, đầy đủ và chính xác của bạn, bao gồm tên, địa chỉ email, tên người dùng và mật khẩu do bạn chọn.

Tên người dùng và mật khẩu của bạn chỉ có thể được sử dụng bởi bạn và bạn có trách nhiệm giữ bí mật tên người dùng và mật khẩu của mình. Bạn đồng ý rằng chúng tôi có thể quy tất cả việc sử dụng tài khoản của bạn cho bạn. Website có thể cho phép bạn đăng ký và xác thực tài khoản của mình bằng dịch vụ mạng xã hội của bên thứ ba, chẳng hạn như Facebook hoặc Twitter (“Dịch vụ mạng xã hội”). Bằng cách đăng ký và xác thực tài khoản của bạn bằng dịch vụ mạng xã hội, bạn đồng ý rằng Website có thể truy cập thông tin tài khoản của bạn từ dịch vụ mạng xã hội, bao gồm mọi thông tin hồ sơ công khai được liên kết với tài khoản dịch vụ mạng xã hội của bạn. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về mối quan hệ của mình với dịch vụ mạng xã hội và bằng cách đề nghị đăng ký thông qua dịch vụ mạng xã hội, Website không ngụ ý bất kỳ sự chứng thực hoặc kiểm soát nào đối với bất kỳ dịch vụ mạng xã hội nào. Website sẽ không bao giờ đăng nội dung lên tài khoản dịch vụ mạng xã hội của bạn.

Bạn có thể hủy kích hoạt tài khoản của mình bất kỳ lúc nào bằng cách chọn “Hủy kích hoạt tài khoản” trên trang cài đặt tài khoản trên trang web. Vui lòng đợi 24 giờ để quá trình hủy kích hoạt được xử lý hoàn toàn. Việc hủy kích hoạt tài khoản của bạn sẽ xóa bạn khỏi danh sách đăng ký nhận email của Website và sẽ xóa hồ sơ công khai và thông tin tài khoản của bạn khỏi trang web. Bạn có thể đăng nhập lại bất kỳ lúc nào để kích hoạt lại tài khoản của mình và khôi phục quyền truy cập của bạn vào nội dung của tài khoản.

3. Chính sách thảo luận của người dùng

Trang web duy trì phần thảo luận của người dùng để cung cấp một diễn đàn chia sẻ ý kiến ​​và thông tin liên quan đến tài liệu được đăng trên trang web. Tất cả các tuyên bố, ảnh, video, tài liệu hoặc nội dung người dùng khác do những người đóng góp đăng lên phản ánh quan điểm của từng người đóng góp và không phản ánh quan điểm của Website. Website không chịu trách nhiệm và không chịu bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào đối với bất kỳ nội dung người dùng nào do bạn hoặc bất kỳ bên thứ ba nào đăng tải. Bạn phải là người dùng nội bộ của Website để tham gia vào các phần thảo luận của người dùng trên trang web.

Chúng tôi khuyến khích đối thoại tôn trọng, mang tính xây dựng và có quyền xóa các bài đăng xúc phạm, hoạt động như quảng cáo hoặc cố gắng gây quỹ. Chúng tôi cũng có thể xóa các nhận xét giống hệt hoặc tương tự về cơ bản được đăng nhiều lần, kể cả những nhận xét được đăng với mục đích độc quyền trong cuộc thảo luận. Để hỗ trợ các tiêu chuẩn trên, trang web sử dụng một người kiểm duyệt nhận xét, người sàng lọc trước các áp phích lần đầu tiên trên Website.

Người kiểm duyệt sẽ xem xét và phê duyệt bài đăng của người nhận xét lần đầu tiên trước khi bài đăng đó xuất hiện với phần còn lại của cộng đồng. Người kiểm duyệt sàng lọc áp phích mới để tìm ngôn ngữ xúc phạm, quấy rối hoặc hoạt động như quảng cáo trước khi nó xuất hiện trên trang web. Điều này thường xảy ra trong vòng 24 giờ nhưng có thể mất đến 48 giờ đối với nội dung có khối lượng cuộc trò chuyện lớn. Sau khi được phê duyệt, bình luận của người dùng sẽ hiển thị và các bài đăng trong tương lai sẽ không được giữ lại để phê duyệt.

4. Gửi địa chỉ email; Thư hàng năm

Trang web có thể cho phép bạn tùy chọn cung cấp địa chỉ email của bạn cho chúng tôi để nhận một số thông tin liên lạc từ chúng tôi, bao gồm, nhưng không giới hạn, các bản cập nhật không thường xuyên và Thư hàng năm của chúng tôi. Mọi thông tin liên lạc qua email mà bạn nhận được từ chúng tôi sẽ bao gồm một liên kết hủy đăng ký cho phép bạn chọn không nhận các email trong tương lai.

5. Nội dung do người dùng tạo

Trang web có thể cho phép bạn đăng công khai nội dung, chẳng hạn như nhận xét, video, ảnh, ảnh hồ sơ, tiểu sử “ngoại truyện” hoặc các tài liệu khác trong Tài khoản của bạn hoặc với tư cách là khách truy cập vào các phần Thảo luận của người dùng của trang web (“Nội dung người dùng ”). Website không kiểm soát hoặc xác nhận và không chịu trách nhiệm về nội dung của người dùng. Nếu bạn đăng bất kỳ nội dung người dùng nào lên trang web, bạn cấp cho Website và tất cả các thành viên của công chúng, những người có thể truy cập nội dung người dùng được công bố công khai trên trang web quyền không độc quyền, miễn phí bản quyền, vĩnh viễn, không thể hủy ngang và hoàn toàn có thể cấp phép lại để sử dụng, tái sản xuất, sửa đổi, điều chỉnh, xuất bản, dịch, tạo các tác phẩm phái sinh từ, phân phối và hiển thị nội dung người dùng đó trên toàn thế giới bằng bất kỳ phương tiện nào và quyền sử dụng và hiển thị tên mà bạn gửi liên quan đến nội dung người dùng đó. Bằng cách đăng nội dung người dùng, bạn tuyên bố và đảm bảo rằng bạn sở hữu hoặc kiểm soát tất cả các quyền đối với nội dung người dùng mà bạn đăng; rằng nội dung người dùng là chính xác rằng việc sử dụng nội dung người dùng mà bạn cung cấp không vi phạm bất kỳ luật nào hoặc chính sách này và sẽ không gây thương tích cho bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào. Bạn không được cung cấp bất kỳ nội dung người dùng nào vi phạm bản quyền của người khác hoặc quyền sở hữu trí tuệ hoặc quyền riêng tư khác. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về tất cả nội dung người dùng mà bạn cung cấp cho Website hoặc cung cấp thông qua Trang web.

6. Bản quyền

Website sở hữu hoặc cấp phép bản quyền cho tất cả các tài liệu trên trang web, bao gồm văn bản, ảnh, đồ họa, biểu trưng, biểu tượng nút, âm thanh, video và phần mềm, đồng thời các quyền đó được bảo vệ bởi luật bản quyền của Hoa Kỳ và quốc tế cũng như các luật sở hữu trí tuệ khác . Nếu bạn cho rằng tác phẩm của mình đã bị sao chép theo cách cấu thành vi phạm bản quyền, vui lòng làm theo thông báo và thủ tục khiếu nại vi phạm bản quyền của chúng tôi bên dưới.

7. Liên kết đến các trang web khác

Website sở hữu hoặc cấp phép bản quyền cho tất cả các tài liệu trên trang web, bao gồm văn bản, ảnh, đồ họa, biểu trưng, biểu tượng nút, âm thanh, video và phần mềm, đồng thời các quyền đó được bảo vệ bởi luật bản quyền của Hoa Kỳ và quốc tế cũng như các luật sở hữu trí tuệ khác . Nếu bạn cho rằng tác phẩm của mình đã bị sao chép theo cách cấu thành vi phạm bản quyền, vui lòng làm theo thông báo và thủ tục khiếu nại vi phạm Bản quyền của chúng tôi bên dưới.

8. Tuyên bố từ chối trách nhiệm về những thiệt hại nhất định

Trong phạm vi tối đa được luật pháp hiện hành cho phép, trong mọi trường hợp, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ thiệt hại do hậu quả, đặc biệt, ngẫu nhiên, gián tiếp hoặc trừng phạt dưới bất kỳ hình thức nào, cho dù có thể thấy trước hay không, phát sinh từ hoặc theo bất kỳ cách nào liên quan đến trang web hoặc các điều khoản này, ngay cả khi chúng tôi đã được thông báo về khả năng xảy ra những thiệt hại như vậy.

9. Thông báo

Chúng tôi có thể cung cấp cho bạn tất cả các thông báo được yêu cầu (bao gồm cả quy trình pháp lý) bằng bất kỳ phương pháp hợp pháp nào, bao gồm bằng cách đăng thông báo trên trang web hoặc bằng cách gửi thông báo đến bất kỳ địa chỉ email nào bạn cung cấp cho chúng tôi.

10. Câu hỏi và nhận xét

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi, nhận xét hoặc thắc mắc nào về Trang web, bao gồm các tài liệu xuất hiện trên trang web, vui lòng liên hệ với chúng tôi bằng cách truy cập liên kết “Gửi email” ở cuối trang chủ của chúng tôi (trong mục “liên hệ”) và sử dụng biểu mẫu nằm ở đó.

Đối tác y khoa Diamond