Xét nghiệm máu có mấy loại, giúp phát hiện bệnh gì?

20, Tháng 6, 2024 |

Admin

Xét nghiệm máu có mấy loại, giúp phát hiện bệnh gì?

Xét nghiệm máu có nhiều loại khác nhau, mỗi loại có mục đích và khả năng phát hiện các bệnh lý khác nhau. Quá trình này bao gồm việc lấy mẫu máu từ tĩnh mạch hoặc mao mạch, sau đó đem phân tích trong phòng thí nghiệm để đo lường các thành phần khác nhau như tế bào máu, hormone, enzyme, protein, và các chất chuyển hóa khác.
Views Count 121
Comments Count