Hướng dẫn Bệnh án điện tử tại Y Khoa Diamond

4, Tháng 9, 2023 |

ADMINISTRATOR

Views Count 5,900
Comments Count

Kính Gửi: 

 

Quý khách hàng đã sử dụng dịch vụ tại Hệ thống y khoa Diamond. Để đáp ứng được nhu cầu biết được kết quả khám sức khỏe của quý khách một  cách nhanh chóng, rõ ràng và bảo mật. Phòng khám xin gửi đến quý khách  hướng dẫn chi tiết về việc xem kết quả bệnh án ONLINE trên hệ thống của Phòng khám y khoa Diamond. 

 

(Dear Customer: To provide the ability to control and manage important  health information with a safe and secure system that stores your health  records. This guide to help you through the process of getting your online  health record on Diamond Medical System - and how to use them to get  the most out of your health care.) 

 

1. GỬI THÔNG TIN TÀI KHOẢN ĐĂNG NHẬP 

 

THÔNG TIN TÀI KHOẢN ĐƯỢC GỬI TỪ HỆ THỐNG Y KHOA DIAMOND QUA EMAIL hoặc SĐT ĐÃ ĐĂNG KÝ. 

(Email, SĐT quý khách đã đăng ký với phòng khám).

 

Hệ thống Y Khoa sẽ gửi Email (no-reply@ykhoadiamond.com) thông tin Đăng nhập trên website ykhoadiamond.com bằng tài khoản được cung cấp qua email + SDT của quý khách để truy cập BADT và lấy thông tin mã PK.

 

ACCOUNT ACTIVATION VIA SMS FROM DIAMOND MEDICAL SYSTEM

(By phone or email).

The Medical System will send Login information on the website ykhoadiamond.com using the account provided via email + Phone to access BADT and get information.

 

 

 

2. CHECK IN Code SMS

 

 

 

 

 

Hệ thống Y Khoa sẽ gửi thông tin Mã phiếu khám qua email + SMS , Quý Khách có thể cung cấp mã phiếu khám khi tới khám tại phòng khám để checkin giúp giảm thời gian chờ đợi và checkin tại Phòng Khám.

 

 

Y Khoa Diamond system will send the medical code via email + SMS. You can provide the medical code when check in to help reduce waiting time.

 

 

2. CHECK IN Code - EMAIL

 

 

 

 

 

 

Hệ thống Y Khoa sẽ gửi thông tin Mã phiếu khám qua email + SMS , Quý Khách có thể cung cấp mã phiếu khám khi tới khám tại phòng khám để checkin giúp giảm thời gian chờ đợi và checkin tại Phòng Khám.

 

 

Y Khoa Diamond system will send the medical code via email + SMS. You can provide the medical code when check in to help reduce waiting time.

 

 

 

3. ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN 

 

- LINK LOGIN:  https://ykhoadiamond.com/dang-nhap  

- Nhập Tên đăng nhập: SĐT hoặc Email + Pass để đăng nhập xem trang bệnh án online.

 

LOG INTO YOUR ACCOUNT. 

 

- LINK LOGIN: https://ykhoadiamond.com/dang-nhap  

- Input username + password to Login the online medical record page. Username: Phone number or Email + Pass.

 

 

4. ĐẶT LỊCH KHÁM/ MAKE AN APPOINTMENT

 

 

 

 

 

 

 

Khi nhận được thông báo Mã PK, quý khách có thể đăng nhập BADT và cập nhật lịch khám.

 

 

Link:  https://ykhoadiamond.com/ket-qua-kham-benh

 

 

When you receive the SMS Code from Diamond, you can log in to BADT and update your examination schedule.

 

 

 

4. ĐẶT LỊCH KHÁM/ MAKE AN APPOINTMENT

 

 

 

 

 

 

 

 

Chọn ngày khám và khung giờ khám. Cập Nhật để lưu lại thông tin. Hệ thống sẽ báo lỗi nếu ngày khám đã full, không thể đặt hẹn.

 

 

Link: https://ykhoadiamond.com/dat-lich-kham-doanh-nghiep

 

Select dates and time, click icon “Cập nhật” to save the information. The system will report an error if the date is full and cannot be scheduled.

 

 

5. CHECK IN BARCODE - WEBSITE

 

 

 

 

 

 

 

Mã phiếu khám có định dang BarCode trên BADT tại ykhoadiamond.com . Quý khách vui lòng truy cập BADT để xuất trình mã code dùng để checkin khi tiếp nhận tại quầy lễ tân Phòng Khám. 

 

 

The medical code has Barcode format. Please visit ykhoadiamond.com to present the barcode for check in at Clinic reception.

 

5. CHECK IN BARCODE - MOBILE

 

 

 

 

Click icon Profile góc phải để hiển thị thông tin BarCode 

 

 

Mã phiếu khám có định dang BarCode trên BADT tại ykhoadiamond.com . Quý khách vui lòng truy cập BADT để xuất trình mã code dùng để checkin khi tiếp nhận tại quầy lễ tân Phòng Khám. 

 

 

The medical code has Barcode format. Please visit ykhoadiamond.com to present the barcode for check in at Clinic reception.

 

6. BỆNH ÁN ĐIỆN TỬ 

 

Các kết quả bệnh án sẽ được cập nhật trên hệ thống sau khi khám xong và tổng kết hồ sơ. 

 

The medical record results will be updated on the system after completing the examination and summarizing the records.

 

 

 

7. ĐỔI MẬT KHẨU 

 

 

- LINK LOGIN:  https://ykhoadiamond.com/quen-mat-khau 

- Nhập Tên đăng nhập: SĐT hoặc Email + Pass để cập nhật mật khẩu mới.

 

LOG INTO YOUR ACCOUNT. 

 

- LINK LOGIN:  https://ykhoadiamond.com/quen-mat-khau 

- Input username + new password to change the password.

 

7. ĐỔI MẬT KHẨU 

 

Y Khoa Diamond gửi thông tin OTP qua email hoặc SĐT. Lưu ý email có thể vào Spam trong trường hợp bị chặn, vui lòng kiểm tra Spam hoặc nhờ IT hỗ trợ khi bị firewall. 

 

(Diamond Medical sends OTP via Email in the Main mailbox. Email can go to Spam in case it is blocked, please check Spam or ask IT for support when it is firewalled).

 7. ĐỔI MẬT KHẨU 

 

Nhập OTP được gửi qua email hoặc SĐT để xác thực thay đổi mật khẩu. 

(Enter the OTP sent via email to validate the password change..)

 

 

7. ĐỔI MẬT KHẨU 

 

Sau khi tạo lại mật khẩu thành công, hệ thống sẽ chuyển qua trang chủ. Sử dụng Email hoặc SĐT và mật khẩu mới tại để đăng nhập vào xem kết quả bệnh án. 

 

(After successfully resetting the password, the system will redirect to the homepage. Use your new email and password to log in to view medical results).

 

 

 

 

 

 

 

Hệ thống Y Khoa Diamond chân thành cảm ơn Quý Khách. 

Mọi chi tiết vui lòng liên hệ:

Hotline: 0918 68 60 67 

Email: cskh@ykhoadiamond.com 

Website: https://ykhoadiamond.com

THANK YOU! 

Bình luận

TIN LIÊN QUAN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Đối tác y khoa Diamond