Hướng dẫn Bệnh án điện tử tại Y Khoa Diamond

4, Tháng 9, 2023 |

ADMINISTRATOR

Views Count 117
Comments Count

Kính Gửi: 

 

Quý khách hàng đã sử dụng dịch vụ tại Hệ thống y khoa Diamond. Để đáp ứng được nhu cầu biết được kết quả khám sức khỏe của quý khách một  cách nhanh chóng, rõ ràng và bảo mật. Phòng khám xin gửi đến quý khách  hướng dẫn chi tiết về việc xem kết quả bệnh án ONLINE trên hệ thống của Phòng khám y khoa Diamond. 

 

(Dear Customer: To provide the ability to control and manage important  health information with a safe and secure system that stores your health  records. This guide to help you through the process of getting your online  health record on Diamond Medical System - and how to use them to get  the most out of your health care.) 

 

1. GỬI THÔNG TIN TÀI KHOẢN ĐĂNG NHẬP 

 

THÔNG TIN TÀI KHOẢN ĐƯỢC GỬI TỪ HỆ THỐNG Y KHOA DIAMOND QUA EMAIL hoặc SĐT ĐÃ ĐĂNG KÝ. 

(Email, SĐT quý khách đã đăng ký với phòng khám).

 

ACCOUNT ACTIVATION VIA SMS FROM DIAMOND MEDICAL SYSTEM

(By phone or email).

 

 

2. ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN 

 

- LINK LOGIN:  https://ykhoadiamond.com/dang-nhap  

- Nhập Tên đăng nhập: SĐT hoặc Email + Pass để đăng nhập xem trang bệnh án online.

 

LOG INTO YOUR ACCOUNT. 

 

- LINK LOGIN: https://ykhoadiamond.com/dang-nhap  

- Input username + password to Login the online medical record page. Username: Phone number or Email + Pass.

 

 

3. Bệnh Án Điện Tử 

 

Các kết quả bệnh án sẽ được cập nhật trên hệ thống sau khi khám xong và tổng kết hồ sơ. 

 

The medical record results will be updated on the system after completing the examination and summarizing the records.

 

 

4. ĐỔI MẬT KHẨU 

 

- LINK LOGIN:  https://ykhoadiamond.com/quen-mat-khau 

- Nhập Tên đăng nhập: SĐT hoặc Email + Pass để cập nhật mật khẩu mới.

 

LOG INTO YOUR ACCOUNT. 

 

- LINK LOGIN:  https://ykhoadiamond.com/quen-mat-khau 

- Input username + new password to change the password.

 

 

4. ĐỔI MẬT KHẨU 

 

Y Khoa Diamond gửi thông tin OTP qua email hoặc SĐT. Lưu ý email có thể vào Spam trong trường hợp bị chặn, vui lòng kiểm tra Spam hoặc nhờ IT hỗ trợ khi bị firewall. 

 

(Diamond Medical sends OTP via Email in the Main mailbox. Email can go to Spam in case it is blocked, please check Spam or ask IT for support when it is firewalled).

 4. ĐỔI MẬT KHẨU 

Nhập OTP được gửi qua email hoặc SĐT để xác thực thay đổi mật khẩu. 

(Enter the OTP sent via email to validate the password change..)

 

 

4. ĐỔI MẬT KHẨU 

 

Sau khi tạo lại mật khẩu thành công, hệ thống sẽ chuyển qua trang chủ. Sử dụng Email hoặc SĐT và mật khẩu mới tại để đăng nhập vào xem kết quả bệnh án. 

(After successfully resetting the password, the system will redirect to the homepage. Use your new email and password to log in to view medical results).

 

 

Hệ thống Y Khoa Diamond chân thành cảm ơn Quý Khách. 

Mọi chi tiết vui lòng liên hệ:

Hotline: 0918 68 60 67 

Email: cskh@ykhoadiamond.com 

Website: https://ykhoadiamond.com

THANK YOU! 

Bình luận

TIN LIÊN QUAN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Đối tác y khoa Diamond