BẢNG GIÁ THUỐC

8, Tháng 8, 2023 |

ADMINISTRATOR

Views Count 1,524
Comments Count

Lưu Ý : Bảng Giá thuốc có thể thay đổi liên tục. 

GIÁ THUỐC HIỆN TẠI
Mã hàng Tên hàng Đơn vị tính Phân loại Giá
► Kho : 1.Kho thuốc CN 181
   ► Phân loại : 
HD00904 Sulpiride 50mg (Stadpizide 50)  Viên An định thần kinh 640,
HD300523 SULPIRIDE STELLA  Viên An định thần kinh 640,
HD00331 Ferrovit  Viên Calci & Sắt 1.848,
HD01356 Iron 65mg  Viên Calci & Sắt 3.554,
   ► Phân loại : Cầm máu
HD00586 Medisamin 500 mg  Viên Cầm máu 3.696,
   ► Phân loại : Cường giáp
HD01326 Thiamazole 5mg (Thyrozol 5mg)  Viên Cường giáp 1.617,
HD78957 Thyrozol 10mg  Viên Cường giáp 2.588,
   ► Phân loại : Chống ói
VAT00017 Motilium – M  Viên Chống ói 2.541,
   ► Phân loại : Dầu gội đầu
HD00912 Selsun Shampoo 1% 100ml  Chai Dầu gội đầu 99.844,
   ► Phân loại : Đặt âm đạo - kháng nấm
HD78562 Clotrimazole 500mg (Candid V1)  Viên đặt Đặt âm đạo - kháng nấm 51.681,
HD01541 Miconazole 7  Viên đặt Đặt âm đạo - kháng nấm 167.208,
   ► Phân loại : Đặt âm đạo - nội tiết
HD01506 Key-E  Viên Đặt âm đạo - nội tiết 24.311,
HD01540 Norforms DEODORANT  Viên đặt Đặt âm đạo - nội tiết 82.333,
   ► Phân loại : Đặt âm đạo- kết hợp
HD01777 Neo-Penotran  Viên đặt Đặt âm đạo- kết hợp 12.218,
HD00664 Neo-Tergynan  Viên đặt Đặt âm đạo- kết hợp 13.347,
HD00648 Polygynax  Viên đặt Đặt âm đạo- kết hợp 12.033,
   ► Phân loại : Điều trị bệnh  Parkinson 
HD01529 Madopar 250mg  Viên Điều trị bệnh  Parkinson  7.471,
   ► Phân loại : Điều trị đau nửa đầu
HD01113 Timmak 3mg  Viên Điều trị đau nửa đầu 2.137,
   ► Phân loại : Gan mật - hỗ trợ chức năng gan
HD00294 Argistad 1g  Ống Gan mật - hỗ trợ chức năng gan 2.888,
HD01331 Phabadarin 140  Viên Gan mật - hỗ trợ chức năng gan 6.741,
HD01308 Ursimex 300mg  Viên Gan mật - hỗ trợ chức năng gan 12.977,
   ► Phân loại : Gút
HD01130 Allopurinol stada 300mg  Viên Gút 1.270,
HD0123 Colchicine 1mg  Viên Gút 6.123,
HD01298 Feburic 80mg  Viên Gút 28.902,
   ► Phân loại : Giảm co thắt
HD00556 Buscopan 10mg  Viên Giảm co thắt 1.455,
HD0037 Sparenil 60mg  Viên Giảm co thắt 951,
   ► Phân loại : Giảm đau - hạ sốt
VAT0017 Efferalgan 500mg (Viên sủi)  Viên sủi Giảm đau - hạ sốt 3.638,
HD01773 Paracetamol 500mg choay  Viên Giảm đau - hạ sốt 812,
   ► Phân loại : Giảm đau- kháng viêm
HD01713 Locoxib 200mg  Viên Giảm đau- kháng viêm 7.865,
HD00913 Meloxicam Stada 7.5mg  Viên Giảm đau- kháng viêm 761,
HD00906 Mobic 15mg  Viên Giảm đau- kháng viêm 18.538,
HD01280 Mobic 7.5mg  Viên Giảm đau- kháng viêm 10.561,
HD00555 Ultracet tab  Viên Giảm đau- kháng viêm 8.988,
HD00333 Voltaren 75mg  Viên Giảm đau- kháng viêm 7.303,
HD01293 Yuraf  Viên Giảm đau- kháng viêm 6.516,
   ► Phân loại : Giảm đau mạnh - kháng viêm - khớp
HD01452 Dolfenal 500mg  Viên Giảm đau mạnh - kháng viêm - khớp 2.000,
HD01291 Seocem Capsule  Viên Giảm đau mạnh - kháng viêm - khớp 10.336,
   ► Phân loại : Giảm ho -  long đàm
HD98433 Bromhexin 8mg  Viên Giảm ho -  long đàm 544,
HD00833 Exomuc 200mg  Gói Giảm ho -  long đàm 5.429,
HD01250 Prospan 100ml  Chai Giảm ho -  long đàm 89.879,
HD01470 Terpin Codein  Viên Giảm ho -  long đàm 1.502,
   ► Phân loại : Giảm mỡ máu
HD01886 Becalim 100mg ( Ciprofibrat 100mg )  Viên Giảm mỡ máu 8.876,
HD01707 Crestor 10mg (Rosuvastatin 10mg)  Viên Giảm mỡ máu 12.354,
HD01724 Crestor 20mg  Viên Giảm mỡ máu 16.744,
HD00595 Lipanthyl 200mg  Viên Giảm mỡ máu 9.139,
HD01776 Lipanthyl NT 145mg  Viên Giảm mỡ máu 13.053,
HD00916 Lipistad 10mg  Viên Giảm mỡ máu 1.208,
HD01083 Lipistad 20mg  Viên Giảm mỡ máu 1.732,
HD01463 Rosutrox 10  Viên Giảm mỡ máu 9.887,
   ► Phân loại : Giãn cơ
HD00428 Myonal 50mg  Viên Giãn cơ 3.945,
   ► Phân loại : Giãn tĩnh mạch - Trĩ
HD01735 Daflon 500mg  Viên Giãn tĩnh mạch - Trĩ 3.763,
   ► Phân loại : Hệ niệu
HD00876 Domitazol  Viên Hệ niệu 2.784,
   ► Phân loại : Hỗ trợ, điều hòa tiêu hóa
HD00909 AIR-X (viên nhai)  Viên Hỗ trợ, điều hòa tiêu hóa 1.050,
HD01455 Banitase  Viên Hỗ trợ, điều hòa tiêu hóa 8.426,
HD01781 Elthon 50 mg  Viên Hỗ trợ, điều hòa tiêu hóa 5.928,
HD98443 Fortrans  Gói Hỗ trợ, điều hòa tiêu hóa 41.569,
   ► Phân loại : Hướng thần kinh & thuốc bổ thần kinh
HD01636 Methycobal 500mg  Viên Hướng thần kinh & thuốc bổ thần kinh 4.204,
   ► Phân loại : Kem chống nắng
HD8952 BIODERMA Photoderm AKN Mat SPF30 40ML  Chai Kem chống nắng 532.979,
HD31697 Fixderma Shadow Silicone Matte Cream SPF50+  Tuýp Kem chống nắng 804.573,
HD01816 Fixderma Shadow SPF50+ Cream  Tuýp Kem chống nắng 357.210,
   ► Phân loại : Kháng acid (Antacid) - Dạ Dày
HD01782 Gaviscon  Gói Kháng acid (Antacid) - Dạ Dày 6.893,
HD01133 Gaviscon Dual action  Gói Kháng acid (Antacid) - Dạ Dày 8.339,
HD01784 Phosphalugel  Gói Kháng acid (Antacid) - Dạ Dày 5.458,
   ► Phân loại : Kháng dị ứng
HD01453 Aerius 5mg  Viên Kháng dị ứng 10.696,
HD00554 Cetirizin 10mg  Viên Kháng dị ứng 254,
HD00780 Clorpheniramin 4mg  Viên Kháng dị ứng 121,
HD01177 Lorastad  Viên Kháng dị ứng 966,
HD01488 Lorastad D  Viên Kháng dị ứng 1.386,
HD01296 Telfast BD 60mg  Viên Kháng dị ứng 4.584,
HD01769 Telfast HD 180mg  Viên Kháng dị ứng 9.909,
HD01694 Xyzal 5mg  Viên Kháng dị ứng 8.426,
   ► Phân loại : Kháng nấm
HD01649 Fluconazole Stada 150 mg  Viên Kháng nấm 13.481,
HD01801 Griseofulvin 500mg  Viên Kháng nấm 1.965,
HD00669 Metronidazole 250mg  Viên Kháng nấm 483,
HD00101 Sporal 100mg  Viên Kháng nấm 21.319,
   ► Phân loại : Kháng sinh
HD01551 Amoxicilline 500mg (Pharmox)  Viên Kháng sinh 1.758,
HD01722 Augmentin 1g  Viên Kháng sinh 23.365,
HD01723 Augmentin 625mg  Viên Kháng sinh 13.410,
HD017382 Cefadroxil 500mg (Kecefcin )  Viên Kháng sinh 2.547,
HD01521 Cephalexin 500mg  Viên Kháng sinh 1.209,
HD00910 Clarithromycin 500mg Stada  Viên Kháng sinh 6.179,
HD01645 Clinecid 300mg ( Clindamycin)  Viên Kháng sinh 3.697,
HD00865 Dorithricin  Viên Kháng sinh 2.850,
HD01297 Dorogyne  Viên Kháng sinh 2.734,
HD01140 Doxycyclin 100mg  Viên Kháng sinh 966,
HD01310 L-Stafloxin 500  Viên Kháng sinh 3.465,
HD01787 Mecefix-B.E 200mg (Cefixim 200mg)  Viên Kháng sinh 8.988,
HD00880 Scanax 500mg  Viên Kháng sinh 1.501,
HD00438 Stafloxin 200 (Ofloxacin 200mg)  Viên Kháng sinh 1.300,
HD01689 Zinnat 500mg  Viên Kháng sinh 29.323,
   ► Phân loại : Kháng vi rút
HD01165 Acyclovir 400mg Stada  Viên Kháng vi rút 2.599,
HD01778 Acyclovir 800mg stada  Viên Kháng vi rút 4.620,
HD01278 Tefostad T300  Viên Kháng vi rút 6.741,
   ► Phân loại : Kháng viêm
HD01783 Alphachymotrypsine choay  Viên Kháng viêm 2.502,
HD00124 Benita  Chai Kháng viêm 101.115,
HD01658 Medrol 16mg  Viên Kháng viêm 4.730,
HD01720 Medrol 4mg  Viên Kháng viêm 1.386,
   ► Phân loại : Khoáng chất, Vitamin & các acid amin- Chống oxy hóa
HD01149 Cystine B6  Viên Khoáng chất, Vitamin & các acid amin- Chống oxy hóa 5.660,
HD01472 Enpovid AD  Viên Khoáng chất, Vitamin & các acid amin- Chống oxy hóa 571,
HD5468 Growell  Viên Khoáng chất, Vitamin & các acid amin- Chống oxy hóa 3.310,
HD00979 Liverterder soft capsule  Viên Khoáng chất, Vitamin & các acid amin- Chống oxy hóa 6.067,
HD00551 Magne B6 Corbiere  Viên Khoáng chất, Vitamin & các acid amin- Chống oxy hóa 2.194,
VAT0043 Mangistad (Magne B6)  Viên Khoáng chất, Vitamin & các acid amin- Chống oxy hóa 1.051,
HD00418 Moriamin Fort  Viên Khoáng chất, Vitamin & các acid amin- Chống oxy hóa 3.628,
VAT0018 UPSA - C  Viên sủi Khoáng chất, Vitamin & các acid amin- Chống oxy hóa 4.106,
HD01528 Vitamine C 500mg  Viên Khoáng chất, Vitamin & các acid amin- Chống oxy hóa 1.000,
HD01314 Vitamine E 400UI Nature  Viên Khoáng chất, Vitamin & các acid amin- Chống oxy hóa 3.887,
   ► Phân loại : Lợi tiểu, hạ huyết áp
HD01680 Urostad 40 (Furosemide 40mg)  Viên Lợi tiểu, hạ huyết áp 495,
   ► Phân loại : Men tiêu hóa - hổ trợ tiêu hóa
HD00129 Enterogermina 2 billion/5ml  Ống Men tiêu hóa - hổ trợ tiêu hóa 9.319,
   ► Phân loại : Nội tiết dưỡng thai
HD00635 Duphaston 10mg  Viên Nội tiết dưỡng thai 11.384,
VAT0044 Utrogestan 200mg  Viên đặt Nội tiết dưỡng thai 16.682,
   ► Phân loại : Nội tiết tố - mãn kinh (Estrogen, Progesteron tổng hợp)
VAT0040 Orgametril 5mg  Viên Nội tiết tố - mãn kinh (Estrogen, Progesteron tổng hợp) 2.726,
HD00905 Progestogel 1% gel 80g  Tuýp Nội tiết tố - mãn kinh (Estrogen, Progesteron tổng hợp) 186.322,
HD01691 Progynova 2mg  Viên Nội tiết tố - mãn kinh (Estrogen, Progesteron tổng hợp) 3.783,
HD01576 Valiera 2mg  Viên Nội tiết tố - mãn kinh (Estrogen, Progesteron tổng hợp) 3.542,
   ► Phân loại : Ngừa thai
HD01727 Diane-35  Ngừa thai 130.140,
HD01771 Drosperin  Ngừa thai 158.919,
   ► Phân loại : Nhỏ (xịt) mắt, mũi, tai
HD01641 Cồn Boric 3%  Chai Nhỏ (xịt) mắt, mũi, tai 8.988,
HD7852 Flumetholon 0.1  Lọ Nhỏ (xịt) mắt, mũi, tai 33.786,
HD01454 Kary Uni  Lọ Nhỏ (xịt) mắt, mũi, tai 34.036,
HD01790 Mepoly 10ml  Lọ Nhỏ (xịt) mắt, mũi, tai 41.569,
HD8574 Natriclorid 0.9% 10ml  Lọ Nhỏ (xịt) mắt, mũi, tai 3.638,
HD070623 Neodex 5ml  Chai Nhỏ (xịt) mắt, mũi, tai 4.620,
HD7532 Oflovid nhỏ mắt  Lọ Nhỏ (xịt) mắt, mũi, tai 62.773,
HD7531 Pataday 0.2%  Lọ Nhỏ (xịt) mắt, mũi, tai 149.940,
HD00240 Refresh Tears 15ml  Lọ Nhỏ (xịt) mắt, mũi, tai 75.499,
HD07589 Sancoba 1mg/5ml  Lọ Nhỏ (xịt) mắt, mũi, tai 60.669,
HD00237 Sanlein 0.1 5ml  Lọ Nhỏ (xịt) mắt, mũi, tai 70.781,
HD00450 TobraDex Drop 0.3% 5ml  Lọ Nhỏ (xịt) mắt, mũi, tai 56.175,
VAT0034 Xisat  Chai Nhỏ (xịt) mắt, mũi, tai 28.902,
   ► Phân loại : Phòng ngừa & Điều trị phì đại tuyến tiền liệt
HD00903 Avodart 0,5 mg  Viên Phòng ngừa & Điều trị phì đại tuyến tiền liệt 19.389,
   ► Phân loại : Rửa mặt
HD756 Fixderma FCL Alpha-Beta Acne Cleanser 200ml  Chai Rửa mặt 618.029,
HD00625 SVR SEBIACLEAR ACTIVE 40ML  Tuýp Rửa mặt 510.300,
   ► Phân loại : Sổ giun
HD00446 Fugacar  Viên Sổ giun 21.990,
HD01281 Ivermectin 6mg  Viên Sổ giun 33.704,
HD01520 Zentel 200mg  Viên Sổ giun 6.853,
   ► Phân loại : Táo bón
HD00133 Duphalac 667 g/lml  Gói Táo bón 5.955,
HD00899 Sorbitol STADA  Gói Táo bón 1.275,
   ► Phân loại : Tăng tuần hoàn não
HD01646 Betaserc 16mg  Viên Tăng tuần hoàn não 4.038,
HD00864 Betaserc 24mg  Viên Tăng tuần hoàn não 6.971,
HD00885 Pracetam 800mg  Viên Tăng tuần hoàn não 1.617,
HD01523 Stugeron  Viên Tăng tuần hoàn não 897,
HD01699 TANAKAN 40mg  Viên Tăng tuần hoàn não 5.579,
   ► Phân loại : Tiêu chảy
HD00901 Loperamid 2mg  Viên Tiêu chảy 681,
VAT0036 Smecta 3g  Gói Tiêu chảy 5.094,
   ► Phân loại : Tiểu đường
HD01730 Diamicron MR 30mg  Viên Tiểu đường 3.630,
HD01729 Diamicron MR 60mg  Viên Tiểu đường 5.759,
HD00596 Forxiga 10mg  Viên Tiểu đường 21.347,
HD01719 Glucophage 500mg  Viên Tiểu đường 1.846,
HD00918 Glucophage 850mg  Viên Tiểu đường 3.976,
HD01728 Janumet 50mg/850mg  Viên Tiểu đường 11.957,
HD01768 Janumet XR 100mg/1000mg  Viên Tiểu đường 24.655,
HD01469 Janumet XR 50mg/1000mg  Viên Tiểu đường 13.751,
HD001780 Xigduo XR 10mg/1000mg  Viên Tiểu đường 24.884,
   ► Phân loại : Tim mạch - huyết áp
HD01755 Amlodipine 5mg (AMLOR)  Viên Tim mạch - huyết áp 8.763,
HD001475 BETALOC ZOK 50MG  Viên Tim mạch - huyết áp 6.168,
HD01763 Bisoprolol 2.5  Viên Tim mạch - huyết áp 966,
HD01709 Captopril Stada 25mg  Viên Tim mạch - huyết áp 708,
HD7894 Concor 2.5mg  Viên Tim mạch - huyết áp 3.634,
HD01295 Coveram 5mg/10mg  Viên Tim mạch - huyết áp 7.403,
HD01712 Coveram 5mg/5mg  Viên Tim mạch - huyết áp 7.403,
HD01288 Coversyl Plus 5mg/1.25mg  Viên Tim mạch - huyết áp 7.303,
HD00875 Cozaar 50mg  Viên Tim mạch - huyết áp 10.145,
HD01692 Cozaar X.Q 5mg/100mg  Viên Tim mạch - huyết áp 12.943,
HD01732 Cozaar X.Q 5mg/50mg  Viên Tim mạch - huyết áp 11.763,
HD01504 Deplat  Viên Tim mạch - huyết áp 14.044,
HD00042 Imdur 30mg  Viên Tim mạch - huyết áp 3.748,
HD01693 Lostad 25mg  Viên Tim mạch - huyết áp 1.732,
HD00781 Micardis 40mg  Viên Tim mạch - huyết áp 11.797,
HD00907 Natrilix SR 1,5mg  Viên Tim mạch - huyết áp 4.146,
HD01289 Nifedipine T20 Stada retard  Viên Tim mạch - huyết áp 851,
HD00608 Stadnolol 50mg (Atenolol 50mg)  Viên Tim mạch - huyết áp 815,
HD01757 Stadovas 5mg  Viên Tim mạch - huyết áp 1.035,
HD00132 Telmisartan 40mg Stada  Viên Tim mạch - huyết áp 3.465,
HD00391 Twynsta 5mg/40mg  Viên Tim mạch - huyết áp 16.044,
HD01524 Trimetazidine STADA 35mg  Viên Tim mạch - huyết áp 1.207,
HD01695 Vastarel MR 35mg  Viên Tim mạch - huyết áp 3.434,
HD01717 ZESTRIL 10mg  Viên Tim mạch - huyết áp 7.536,
   ► Phân loại : Tuyến giáp
HD01290 Levothyrox 100mcg  Viên Tuyến giáp 1.860,
HD00415 Levothyrox 50mcg  Viên Tuyến giáp 1.163,
   ► Phân loại : Thần kinh - chống trầm cảm
HD00396 Stresam 50mg  Viên Thần kinh - chống trầm cảm 4.043,
   ► Phân loại : Thuốc bảo vệ niêm mạc dạ dày
HD01501 Ulcersep  Viên Thuốc bảo vệ niêm mạc dạ dày 4.584,
   ► Phân loại : Thuốc chống co giật
HD01552 Neuronstad  Viên Thuốc chống co giật 2.310,
   ► Phân loại : Thuốc dùng ngoài
HD220523 Crederm Lotion 40ml  Chai Thuốc dùng ngoài 153.247,
   ► Phân loại : Thuốc dùng ngoài - Dưỡng ẩm
HD01662 Ceradan 30g  Tuýp Thuốc dùng ngoài - Dưỡng ẩm 249.397,
HD789564 Fixderma  Lip Balm  Tuýp Thuốc dùng ngoài - Dưỡng ẩm 90.000,
HD7586 Fixderma Preggers Stretch Mark Cream  Tuýp Thuốc dùng ngoài - Dưỡng ẩm 402.570,
HD01697 Sudo cream  Lọ Thuốc dùng ngoài - Dưỡng ẩm 104.004,
   ► Phân loại : Thuốc dùng ngoài - giảm đau, kháng viêm (cơ, xương, khớp)
HD04786 Hydrocortisone cream  Tuýp Thuốc dùng ngoài - giảm đau, kháng viêm (cơ, xương, khớp) 39.322,
   ► Phân loại : Thuốc dùng ngoài - kết hợp
HD8524 BIODERMA Sebium H2O 250ml  Chai Thuốc dùng ngoài - kết hợp 447.928,
HD5689 Fixderma Skarfix -TX Cream  Tuýp Thuốc dùng ngoài - kết hợp 294.840,
   ► Phân loại : Thuốc dùng ngoài - kháng nấm
HD00392 Calcrem 15g ( Clotrimazol)  Tuýp Thuốc dùng ngoài - kháng nấm 21.346,
VAT0035 Lamisil cream 5g  Tuýp Thuốc dùng ngoài - kháng nấm 55.052,
HD00393 Nizoral cream  Tuýp Thuốc dùng ngoài - kháng nấm 23.734,
   ► Phân loại : Thuốc dùng ngoài - kháng viêm & chống ngứa
HD01251 Flucinar  Tuýp Thuốc dùng ngoài - kháng viêm & chống ngứa 56.175,
HD01715 Fucicort cream 15g  Tuýp Thuốc dùng ngoài - kháng viêm & chống ngứa 115.763,
HD01714 Fucidin Cream  Tuýp Thuốc dùng ngoài - kháng viêm & chống ngứa 88.195,
HD01748 Fucidin H Cream  Tuýp Thuốc dùng ngoài - kháng viêm & chống ngứa 115.763,
HD01428 Momate Cream 15g  Tuýp Thuốc dùng ngoài - kháng viêm & chống ngứa 67.410,
HD01461 Rocimus 0.03%  Tuýp Thuốc dùng ngoài - kháng viêm & chống ngứa 248.063,
HD01456 Rocimus 0.1%  Tuýp Thuốc dùng ngoài - kháng viêm & chống ngứa 385.875,
HD01756 Stadgentri cream  Tuýp Thuốc dùng ngoài - kháng viêm & chống ngứa 9.549,
   ► Phân loại : Thuốc dùng ngoài - kháng virus
HD00868 Acyclovir 5g Stada  Tuýp Thuốc dùng ngoài - kháng virus 19.099,
   ► Phân loại : Thuốc dùng ngoài - trị mụn
HD01676 Azaduo gel 15g  Tuýp Thuốc dùng ngoài - trị mụn 138.915,
HD00422 EZOYB 10  Tuýp Thuốc dùng ngoài - trị mụn 31.191,
HD00421 Klenzit MS 15G  Tuýp Thuốc dùng ngoài - trị mụn 89.880,
HD01698 Klenzit-C 15g  Tuýp Thuốc dùng ngoài - trị mụn 145.530,
   ► Phân loại : Thuốc dùng ngoài - trị sẹo
HD00917 Curiosin gel 15g  Tuýp Thuốc dùng ngoài - trị sẹo 167.831,
   ► Phân loại : Thuốc dùng ngoài - viêm lợi, viêm nướu
HD01522 KIN Ginngival 250ml  Chai Thuốc dùng ngoài - viêm lợi, viêm nướu 136.946,
HD01739 Kin sensi kin gel 15ml  Chai Thuốc dùng ngoài - viêm lợi, viêm nướu 101.693,
   ► Phân loại : Thuốc rửa phụ khoa
HD00043 Mydugyno  Chai Thuốc rửa phụ khoa 94.374,
HD01299 Nabifar (Sodium bicarbonate 5g)  Gói Thuốc rửa phụ khoa 853,
   ► Phân loại : Thuốc sát khuẩn
HD00636 Betadine gargle & mouth wash 125ml  Chai Thuốc sát khuẩn 74.320,
HD01377 Natrichlorure 0.9% 500ml (3/2)  Chai Thuốc sát khuẩn 12.920,
HD01322 Orafa  Chai Thuốc sát khuẩn 7.865,
   ► Phân loại : Thuốc tác động vào hệ thống miễn dịch - tăng sức đề kháng
HD01785 Semozine  Viên Thuốc tác động vào hệ thống miễn dịch - tăng sức đề kháng 4.620,
   ► Phân loại : Thuốc trị mụn
HD01231 Acnotin 10mg  Viên Thuốc trị mụn 11.909,
HD00130 Epiduo 0.1%/2.5%  Tuýp Thuốc trị mụn 165.793,
   ► Phân loại : Ức chế bơm proton (PPI) - Dạ dày
HD01706 Nexium Mups 40mg  Viên Ức chế bơm proton (PPI) - Dạ dày 26.964,
HD00120 Pantostad 40mg Stella  Viên Ức chế bơm proton (PPI) - Dạ dày 2.541,
HD01526 Rabeto - 40  Viên Ức chế bơm proton (PPI) - Dạ dày 9.269,
HD01279 Stadnex 20mg (Esomeprazole 20mg)  Viên Ức chế bơm proton (PPI) - Dạ dày 4.042,
HD00587 Stadnex 40mg (Esomeprazol 40mg)  Viên Ức chế bơm proton (PPI) - Dạ dày 7.640,
   ► Phân loại : Yếu tố vi lượng
HD01516 Farzincol (kẽm nguyên tố)  Viên Yếu tố vi lượng 711,

Bình luận

TIN LIÊN QUAN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Đối tác y khoa Diamond