MRI Tầm Soát Ung Thư Vú

5, Tháng 6, 2024 |

Admin

MRI Tầm Soát Ung Thư Vú

MRI (Magnetic Resonance Imaging) là một kỹ thuật chẩn đoán hình ảnh tiên tiến sử dụng từ trường mạnh và sóng radio để tạo ra hình ảnh chi tiết của các mô và cơ quan trong cơ thể. Trong tầm soát ung thư vú, MRI đóng vai trò quan trọng trong việc phát hiện các tổn thương nhỏ, không thể thấy rõ bằng các phương pháp khác như chụp X-quang vú (mammography) hoặc siêu âm.
Views Count 151
Comments Count